27.05.2019
CH Tayozhny-Kray Wilyujka*RU + Dyusha
Cezario kot

Kolor • Sib d 22

Zarezerwowany


Czardasz kot

Kolor • Sib n

Zarezerwowany


Cedrik kot

Kolor • Sib d 24

Zarezerwowany


Cyrano kot

Kolor • Sib n 24

Zarezerwowany


Cortez kot

Kolor • Sib d 24

Zarezerwowany