21.03.2015
IC Samanta Baśniowy Sen*PL + IC Forsaj Sladkoe Pyatnyshko*RU
Malwina kotka

Kolor • Sib n 22

Zarezerwowana


Markiza kotka

Kolor • Sib n 24

Zarezerwowana


Melissa kotka

Kolor • Sib f 22

Zarezerwowana


Milady kotka

Kolor • Sib n 24

Zarezerwowana


Mirabella kotka

Kolor • Sib f 24

Zarezerwowana